insight


Insight konsumencki jest spojrzeniem w świat konsumenta. To próba poznania klienta i zrozumienia jego jawnych i podświadomych motywacji, potrzeb i problemów. Jak znaleźć dobry insight konsumencki?