ZłotyKalendarz ilustracje


ZłotyKalendarz to projekt artystyczny, w ramach którego nasi graficy przygotowują ilustracje przedstawiające kolejne miesiące roku w dowolnie wybranej przez siebie technice. Dochód z jego sprzedaży co roku przeznaczany jest na wybrany przez naszą załogę cel charytatywny.