grupa docelowa


To do niej kierowany jest komunikat reklamowy. Każda aktywność marketingowa jest kierowana do określonych ludzi i musi odpowiadać na ich potrzeby.